خانه

نمایشگاه بین المللی خدمات و محصولات حلال ترکمنستان 2018

برگزارکننده: IFT Group

نمایشگاه بین المللی خدمات و محصولات حلال ترکمنستان

ماموریت ما

ماموریت ما این است که امکان تماس مستقیم با رهبران و تصمیم گیرندگان برتر بازار های تجاری و جهانی، ارائه پروژه های توسعه و سرمایه گذاری به گروه های بین المللی، کشف جدیدترین محصولات مربوط به صنعت حلال و به دست آوردن بینشی ارزشمند از بازارهای بین المللی را برای شرکت کنندگان در نمایشگاه فراهم کنیم.

همکاران استراتژیک

نمایشگاه بین المللی خدمات و محصولات حلال ترکمنستان ۱۱ بهمن الی ۱۳ بهمن (31st January 2nd February)

همایش تجاری B2B

همایش تجاری از جمله خدماتی است که توسط ITF Group Expo  ارائه می شود تا بهترین تجربه نمایشگاهی را برای بازدیدکنندگان و غرفه داران تضمین کند و اطمینان حاصل شود که آنها با شرکای مناسب تجاری خود مواجه می شوند. این پلتفرم کمک خواهد کرد تا حضور غرفه داران در بازارهای جهانی موثر واقع شود و فرصتی برای ایجاد مشارکت با تامین کنندگان و خریداران خاص  فراهم می گردد.

چشم انداز ما

ما در حال تلاش برای توسعه صنعت بین المللی حلال در ترکمنستان و افزایش آگاهی جهانی از مزایای غذاها و محصولات حلال به طوری که هر کس، اعم از مسلمان و غیر مسلمان به طور یکسان، توانایی بررسی مزایای انتخاب غذا و شیوه زندگی حلال را داشته باشد هستیم . چشم انداز ما این است که سبک زندگی حلال را به همه شرکتها گسترش دهیم، زمینه های جدیدی از رشد اقتصادی را کشف کنیم و به شرکت کنندگان در نمایشگاه برای ورود به بازار و صنعت حلال  کمک کنیم.

نمایشگاه بین المللی خدمات و محصولات حلال ترکمنستان ۱۱ بهمن الی ۱۳ بهمن (31st January 2nd February)

برگزاری نمایشگاه های دیگر در ترکمنستان توسط ITF Group

نمایشگاه Motor Show ترکمنستان

۱۱ بهمن الی ۱۳ بهمن (31st January 2nd - February)

نمایشگاه Caspindexpo ترکمنستان

۱۱ بهمن الی ۱۳ بهمن (31st January 2nd - February)

حمایت شده توسط